Tematy pomocy

Jak tworzyć albumy i umieszczać w nich zdjęcia?

W ramach swojego bloga fotograficznego w serwisie fotkoblog.pl możesz stworzyć albumy. Ułatwi Ci to segregowanie zdjęć. Aby utworzyć taki album, należy zalogować się na fotkoblog.pl, a następnie wybrać z menu opcję "albumy". Po kliknięciu pojawi się ramka, w której możesz wpisać tytuł albumu – np. góry, wycieczki, podróże, portrety itp., a także opis albumu (nie jest on obowiązkowy):
A co jeśli zacząłeś przygotować nowy wpis, zrobiłeś opis zdjęcia itd., ale stwierdziłeś, że chcesz je przypisać do albumu, którego jeszcze nie ma? W takiej sytuacji wybierz opcję "stwórz nowy album" (1) dostępną w dolnej części strony, pod polem na opis zdjęcia. Po kliknięciu tego linku pojawi się ramka (2), w której możesz nadać nowemu albumowi nazwę i opisać go.


Aby przypisać zdjęcie do konkretnego albumu, wybierz odpowiedni (np. podróże, zdjęcia zwierząt itp.) z rozwijalnego paska, który znajdziesz w dolnej części strony, pod polem na opis zdjęcia.