Tematy pomocy

Jak wpisać informacje o sobie, o zainteresowaniach, wieku, miejscu zamieszkania?

Aby uzupełnić takie informacje o sobie jak: imię, data urodzenia, województwo, miasto, w którym mieszkasz, sprzęt fotograficzny, z którego korzystasz, zainteresowania itp. po zalogowaniu się na swojego fotkobloga wybierz z menu opcję "o mnie (profil)". Następnie uzupełnij wybrane pola: