Autorzy:

Województwo:

Płeć:

Wiek [lat]:

od: do:

Login/nick:

Wpisy/zdjęcia:

Słowa, zwroty:

Zdjęcia:ilość komentarzy 15337

6
5

ilość komentarzy 14788

30
21

ilość komentarzy 12859

18
13

ilość komentarzy 10274

20
16

ilość komentarzy 8385

12
13

ilość komentarzy 7697

10
10

ilość komentarzy 7381

24
10

ilość komentarzy 6965

14
4

ilość komentarzy 6497

17
5

ilość komentarzy 5951

14
11

ilość komentarzy 5929

12
8

ilość komentarzy 5403

5
6

ilość komentarzy 5120

12
8

ilość komentarzy 5074

4

ilość komentarzy 4754

12
9

ilość komentarzy 4735

8
1

ilość komentarzy 3867

4
1

ilość komentarzy 3474

4

ilość komentarzy 3411

12
10

ilość komentarzy 3400

10
1

ilość komentarzy 12859

18
13

ilość komentarzy 8385

12
13

ilość komentarzy 7697

10
10

ilość komentarzy 5120

12
8

ilość komentarzy 4735

8
1