Tematy pomocy

Licencje, zasady udostępniania zdjęć

Każdy autor publikujący swoje zdjęcia w serwisie fotkoblog.pl może określić zasady na jakich udostępnia swoje prace.
http://www.fotkoblog.pl/ustawienia/prywatnosc/

Domyślnie ustawiony tryb to: "wszelkie prawa zastrzeżone". Fotoblogi z taką zasadą licencji oznaczone są ikonką: wszelkie prawa zastrzeżone.

Jadnak nie zawsze taka ostra zasada licencji jest potrzeba. Dla autorów chcących publikować swoje fotografie na łagodniejszych zasadach przygotowano kilka innych licencji.

Creative Commons, oferuje twórcom licencje, które pozwalają zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi. Licencje Creative Commons działają na zasadzie "pewne prawa zastrzeżone" - granice dozwolonego użytku są szersze i wyraźniejsze niż te wytyczone na zasadzie "wszelkie prawa zastrzeżone". Creative Commons szanuje prawo twórców do określenia stopnia, w jakim chcą się dzielić swoją twórczością z innymi. Jednocześnie zachęca do tworzenia wspólnej kultury, której elementy mogą być swobodnie wymieniane i zmieniane. Każdy, kto ma wątpliwości i nie chce korzystać z licencji Creative Commons może pozostać przy domyślnej opcji "Wszelkie prawa zastrzeżone".

Licencje Creative Commons wykorzystują prawo autorskie, aby umożliwić przekazanie innym części praw przysługujących autorowi. Nie oznaczają one zrzeczenia się praw autorskich. Dzieła objęte licencjami CC nie trafiają do domeny publicznej - prawa autorskie pozostają zachowane, ale umożliwiają udostępnienie dzieła szerokiemu gronu użytkowników. Licencje CC zostały opracowane z myślą o wszelkiego rodzaju materiałach, m.in. zdjęciach, czy filmach - przede wszystkim tych rozprowadzanych przez Internet.

Decydując się na standardową licencję Creative Commons, autor podejmuje decyzję co do czterech różnych warunków udostępniania utworu:

  • BY - Uznanie autorstwa [attribution]
  • NC - Użycie niekomercyjne [non commercial]
  • ND - Bez utworów zależnych [no derivatives]
  • SA - Na tych samych warunkach [share alike]

Ich kombinacje tworzą razem sześć podstawowych licencji:

cc by CC-BY - Uznanie autorstwa 2.0 Polska
cc by nd CC-BY-ND - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 2.0 Polska
cc by nc nd CC-BY-NC-ND - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.0 Polska
cc by nc CC-BY-NC - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 2.0 Polska
cc by nc sa CC-BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.0 Polska
cc by sa CC-BY-SA - Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 2.0 Polska


Zobacz także: